Η ιστορία μας

Η WW&E σήμερα

Η WW&E, είναι ένας εδραιωμένος και αναγνωρισμένος οργανισμός που επιλέγεται από φορείς του Δημόσιου, του ευρύτερου Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα με σκοπό την παροχή βιώσιμων λύσεων σε πόλεις, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κρίσιμο Τομέα των Υποδομών:

 • Ενέργεια
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Απορριμμάτων
 • Ηλεκτροκίνηση
 • Smart Utilities

Συνεχίζουμε και προσθέτουμε εμπειρία στην ομάδα μας και διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργατών μας, ενώ προσαρμοζόμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε δυναμικά τις προκλήσεις για την αποτελεσματική μετάβαση στη νέα εποχή.

Οι άνθρωποί μας διαθέτουν όραμα, δημιουργικότητα, δεξιότητες, γνώση και εμπειρία, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από την Εταιρία μας και οι οποίοι εξελισσόμενοι, βελτιώνονται μέσω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων διαδικασιών και εφαρμοσμένων τεχνικών.

Κατά τη διάρκεια της πορείας μας έως σήμερα, έχουμε διδαχθεί και έχουμε αποδείξει στην πράξη, ότι η βιώσιμη σκέψη και ο βιώσιμος σχεδιασμός, αποφέρουν έμπρακτη προστιθέμενη αξία προς όφελος των πελατών μας, στους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ανεξαρτήτως τομέα ή βαθμού πρόκλησης. Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διατήρηση και εξέλιξη, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στοχοθεσία

 • Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) αποτελούν βασικό αντικείμενο της Εταιρίας. Μετά από την κατάληξη Διεθνών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Ανεξάρτητων Ελεγκτών Συμβάσεων ΣΕΑ, η Εταιρία μας, έχει κηρυχθεί Ανάδοχος σε δεκαπέντε (15) έργα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δήμοι: Πειραιά, Παπάγου – Χολαργού, Μεσσήνης, Λέρου, Ζακύνθου, Βόλβης, Σαρωνικού, Ρόδου, Δελφών, Καρδίτσας, Μυτιλήνης, Χίου, Κορινθίων και Θεσσαλονίκης. Περιφέρειες: Πελοποννήσου. Η Εταιρία μας διεκδικεί το ρόλο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή σε έργα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) που βρίσκονται σε διαγωνιστική εξέλιξη και αφορούν του Δήμους: Αιγιαλείας, Σιθωνίας, Κασσάνδρας.

  Να σημειωθεί ότι η Εταιρία μας στη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, έχει ωριμάσει σαράντα (40) έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης Συστημάτων Οδοφωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, είτε σαν Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), είτε σαν Προμήθεια – Εγκατάσταση του εξοπλισμού, αξιοποιώντας Προγράμματα Δανειοδότησης των Φορέων.

  Τα συνολικά στοιχεία των ΣΕΑ της Εταιρίας με Συμβάσεις Ανεξάρτητου Ελεγκτή, έως σήμερα έχουν ως εξής:
 • Η αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Πόρων για εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δημόσιου Τομέα, παράλληλα με τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, παρουσίασε σημαντική εξέλιξη στη διετία 2020 – 2021. Αναλυτικότερα η Εταιρία μας έχει εντάξει στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 20 έργα, συνολικής αξίας: 40,856 εκ. ευρώ και ειδικότερα αυτά αφορούσαν:
  1. Υποδομές Ηλεκτροκίνησης (Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης) με χρήση ΑΠΕ (Υβριδικές Μονάδες ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας),
  2. Συστήματα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού Δικτύων Ύδρευσης, Ψηφιακά Υδρόμετρα – Τηλεμετρία,
  3. Ψηφιακός μετασχηματισμός με δράσεις / εφαρμογές ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη «Έξυπνης Πόλης»,
  4. Ψηφιοποίηση, Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Παράλληλα στρατηγικό στόχο της Εταιρίας αποτελεί η αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Πόρων (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, κλπ) για ωρίμανση έργων στους τομείς:

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), αξιοποιώντας του πόρους του Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ,
  • Δράσεων Έξυπνης Πόλης, με έμφαση στις Υποδομές Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
  • Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με έμφαση στις Μονάδες Αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ και στην ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων έργων Ψηφιακών Υδρομέτρων με Συστήματα Τηλεμετρίας,
 • Στις 18 Ιουνίου 2019,  η Εταιρία μας, οριστικοποίησε την κατάταξή της στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Κατηγορία Α, Αριθμός 63) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ωρίμανση και υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με βάση την Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018:  “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και  Κώδικας δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 2672 /Β’/6-06-2018).
 • Στις 2 Αυγούστου 2017, η Εταιρία μας, εγγράφηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Κατηγορία Α3, αριθμός 63) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ωρίμανση και υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με βάση την Υ.Α.
  ΔΕ/13280/07.06.2011 “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011).
 • Στις 3 Αυγούστου 2016, η Εταιρία μας, κατατάχθηκε στο Μητρώο Μελετών (ΠΔ 132/2009) του Υπουργείου Υποδομών και
  Μεταφορών, στις Κατηγορίες:  14 – Τάξη Α, 9 – Τάξη Β, 3 – Τάξη Γ και 5 – Τάξη Γ.
 • Από το 2015 έως σήμερα, η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες στο:  «Σχεδιασμό – Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος, Υπουργείου Μετανάστευσης, Ασύλου (ΥΜA) για την Υποστήριξη Θεσμικών αλλαγών στους: ν. 3907/2011, ν. 4018/2011», για το «Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυγχρονισμού της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια».

Σχεδιάζοντας για το μέλλον

Η WW&E, επενδύει συνεχώς στην καινοτομία, αναλύοντας νέα δεδομένα, θεσμικά πλαίσια και ευκαιρίες στη χώρα, σχεδιάζοντας στρατηγικές με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας σε Τοπικό και Εθνικό επίπεδο, όπως η δημιουργία και η υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς και η προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλαστικών, εξασφαλίζει συνέπεια στη συνεχή πρόοδο των υπηρεσιών, της επαναχρησιμοποίησης του νερού, τον εξορθολογισμό του ενεργειακού αποτυπώματος, την ενεργειακή αυτονομία και άλλα.

Η Εταιρία μας, σχεδιάζει υποδομές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και ενεργειακά ανεξάρτητες πόλεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κοινωνικό – οικονομικού και του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

atlantic-ocean-cloudy-fog-2508825

Σχεδιάζοντας τη μελλοντική ηγεσία

Θόδωρος Χαϊδάκης – Ως Διευθύνων Σύμβουλος, και διαθέτοντας περισσότερα από (25) εικοσιπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει τη συνολική ευθύνη στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρίας, φροντίζοντας για την εύρυθμη λειτουργία της. Προΐσταται των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρία και σχετίζονται με τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), τη Διαχείριση Απορριμμάτων και τη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Σχεδιάζει μοντέλα και τεχνικές διαχείρισης, προτάσεις αναδιάρθρωσης, υλοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ενεργειακός Επιθεωρητής, ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος στρατηγικής και ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Γενικός Διευθυντής στη ΔΕΥΑ Θήρας και κατά σειρά ετών Ειδικός Σύμβουλος σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες) με έμφαση σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Ιωάννης Γιάνναρος – Ως Γενικός Διευθυντής και διαθέτοντας πάνω από (25) εικοσιπέντε χρόνια εμπειρίας, έχει την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας με έμφαση στη βιωσιμότητα των επενδυτικών σχεδίων, στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στην Ηλεκτροκίνηση. Έχει διευθύνει μια σειρά έργων σχετικά με την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου και έρευνας ευκαιριών για την κυκλική οικονομία, μεθόδων δημοπράτησης για Δημόσιους Οργανισμούς, υποστήριξης για την ανάπτυξη οικονομικών επιχειρησιακών μοντέλων. Είναι Οικονομολόγος και έχει υποστηρίξει στο παρελθόν Υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, ως Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών), Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ως Υπεύθυνος Τομέας Κατασκευών – Δομικών Υλικών) και Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

environment-flora-foliage-2537632

Εταιρική Ευθύνη

Για να πετύχουμε το σκοπό μας, εργαζόμαστε μεθοδικά και αποτελεσματικά, με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας και της κοινωνίας, αξιοποιώντας τις εφαρμοσμένες δεξιότητες που διαθέτουμε, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, βλέπουμε την εταιρική μας ευθύνη, σαν μέρος της συνεχούς μας προόδου και της ευθύνης μας να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, εστιάζουμε στα παρακάτω:

 • Συμμετοχικότητα
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
 • Ισότητα και Ποικιλομορφία
 • Ανακύκλωση

Διαχείριση Ποιότητας

H Waste Water & Energy ΙΚΕ, έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κάτωθι προτύπων:

adults-analysis-brainstorming-1661004