Υπηρεσίες Παρακολούθησης Έργων

Προτεραιότητά μας είναι να οικοδομήσουμε ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας και να στηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά τους. Αυτό πρεσβεύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός έργου από το σχεδιασμό του μέχρι την υλοποίησή του, αλλά και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Αναλαμβάνουμε τον κρίσιμο ρόλο Τεχνικού Συμβούλου Χρηματοδοτών ή/και Ανεξάρτητου Ελεγκτή Εργασιών και Υπηρεσιών, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους και με σημαντική εμπειρία σε θέματα Περιβάλλοντος Οίκους του Εξωτερικού.