Μεταφορές και Υποδομές

Υιοθετούμε μια ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό και στη διαχείριση μεταφορών και υποδομών. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τις τελευταίες τεχνολογίες με μια κουλτούρα καινοτομίας στη δουλειά μας για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του κοινού σε κινητικότητα, συνδεσιμότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα.

arch-architecture-brick-wall-2587467

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Σήμερα, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν νέες πιέσεις, έναν μεγάλο αριθμό νέων κανονισμών καθώς και συνεχείς πιέσεις από την αγορά που τους δημιουργεί πρόκληση στο πως να διαχειριστούν την επιχείρησή τους. Η διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων απαιτεί διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος και ζητήματα κέρδους σε ένα περιβάλλον που θεωρείται στις μέρες μας αρκετά σύνθετο.

Η WW&E υποστηρίζει οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά, να αναδιοργανώσουν τη δομή τους, να αναδιανείμουν τους πόρους τους και να θεσπίσουν ορθολογικά τις πολιτικές τιμολόγησης. Επίσης, τους υποδεικνύει τα κατάλληλα εργαλεία  για την προσαρμογή τους σε ένα νέο και απαιτητικό περιβάλλον.

Σήμερα, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, έναν μεγάλο αριθμό νέων κανονισμών καθώς και συνεχείς πιέσεις απο την αγορά, στο πως να διαχειριστούν την περιουσία τους. Η διαχείριση αυτη απαιτεί τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησής της, σε ένα περιβάλλον που θεωρείται στις μέρες μας αρκετά σύνθετο.

Έχουμε συμμετάσχει στην ομάδα που επανασχεδίασε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Φορέων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, την αναδιοργάνωση των δομών τους, και πρότεινε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τιμολογιακή τους πολιτική. 

Έχουμε εκπονήσει, σχέδια αναδιοργάνωσης σε παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης που εμπεριέχουν σενάρια για τον εξορθολογισμό της κοστολόγησης – τιμολόγησης αλλά και της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Η WW&E έχει δυναμική παρουσία στους παρακάτω τομείς:

  • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Ψηφιακός στρατηγικός σχεδιασμός
  • Σχεδιασμός λύσεων τεχνολογίας, και ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε πλατφόρμα GIS
  • Προϋπολογισμοί λειτουργίας και συντήρησης
  • Διαχείριση Επενδύσεων

Πόλεις

H κυριαρχία της έξυπνης τεχνολογίας και η αφθονία των διαθέσιμων ψηφιακών μέσων έχει άλλαξει τον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις. Μια έξυπνη πόλη διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πληροφορίες για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη έξυπνων δικτύων μεταφοράς δεδομένων καθώς και την εγκατάσταση έξυπνων εφαρμογών που αφούν τη διαχείριση κρίσιμων τομέων των πόλεων.

Μια έξυπνη πόλη σημαίνει επίσης καλύτερη ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών της που αφορούν σε θέματα διοίκησης, ασφάλειας δημόσιων χώρων και αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων.

pexels-photo-417023
architecture-bridge-infrastructure-434659

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Οι Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι ένα εργαλείο που βοηθά τις κυβερνήσεις να αντλήσουν εμπειρία, κεφάλαια και αποτελεσματικότητα από τον ιδιωτικό τομέα. Βοηθούν επίσης στην κατανομή ρίσκου μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και προωθούν την ορθή διαχείριση των πόρων από τα δύο μέρη προκειμένου να υλοποιηθούν απαιτούμενες και επείγουσες επενδύσεις και έργα.

Η WW&E εξειδικεύεται σε έργα υποδομής, στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρησης με ιδιαίτερη στόχευση στις χρηματοδοτήσεις τους και στην υποστήριξη των παρόχων, τόσο κατά την περίοδο ελέγχου, όσο και κατά την περίοδο κατασκευής και λειτουργίας.
Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μοντέλων project – finance, ανάλυσης ρίσκου, στη μόχλευση πόρων, καθώς και στη σύνταξη σχεδίων διακήρυξης ΣΔΙΤ. Τέλος, αναλαμβάνουμε την ολοκλήρωση του απαραίτητου τεχνικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού ελέχγου.

Κινητικότητα

Με την χρήση των έξυπνων τεχνολογιών διασφαλίζεται η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με εναλλακτικά μοντέλα μεταφοράς και ελέγχου της κίνησης, μοντέλα που επιτρέπουν στους χρήστες να είναι καλύτερα ενημερωμένοι, πιο ασφαλείς και να χρησιμοποιούν έξυπνα το δίκτυο μεταφορών. Μπορούμε να προτείνουμε λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας μεταφοράς.

Η εισαγωγή του “Έξυπνου” στις μεταφορές μπορεί να εξοικονομήσει λειτουργικό κόστος για το δημόσιο τομέα και τεχνολογικές ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα.

cars-2605953_960_720
aerial-shot-bird-s-eye-view-day-1181804

Δρόμοι

Παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες σε οργανισμούς μεταφορών για να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και άλλων προκλήσεων στη δημιουργία δρόμων και αυτοκινητοδρόμων για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των κοινωνιών που εξυπηρετούν.

Αναλαμβάνουμε δραστηριότητες ελέγχου σε νέους δρόμους, στη συντήρηση δρόμων, ή στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δρόμων, δίνοντας συμβουλές σε χρηματοδότες έργων για όλα τα τεχνικά, περιβαλλοντικά και εμπορικά θέματα. Συμβουλεύουμε επίσης παραχωρησιούχους στην εκτίμηση ρίσκου κατά τη λειτουργία και συντήρηση.