Υπηρεσίες Έξυπνων Τεχνολογιών

lamp-post-sky-street-lamp-2569861

Πόλεις

Ο Οδοφωτισμός είναι μια υπηρεσία η οποία παρέχεται από δημόσιες αρχές σε  περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Οι πόλεις σήμερα διαρκώς επενδύουν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, αντικαθιστώντας τα παλαιά δίκτυα οδοφωτισμού με νέα. Το επαρκές και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες σύστημα δημόσιου φωτισμού αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, μειώνει την πιθανότητα ατυχημάτων και επιτρέπει την οικονομικότερη διαχείριση σε ενα σημαντικό κέντρο κόστους των φορέων.

Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στα δίκτυα Οδοφωτισμού μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση, όπως επίσης και το κόστος λειτουργίας – συντήρησής τους. Πολλά διαφορετικά οικονομικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν ανά τον κόσμο για την υλοποίηση έργων οδοφωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως πλατφόρμες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων (GIS). Οι πλατφόρμες αυτές, επιτρέπουν την υποστήριξη των εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων  (Smart Lighting, Public Wi-Fi, Smart Parking, Smart Waste Management, Smart Building Energy Management, Fleet Management, Smart City Platform, κλπ).

Κτίρια

Σε βασικό επίπεδο, τα έξυπνα κτίρια προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες  για τους πολίτες, στο φωτισμό, την ποιότητα του αέρα, τη φυσική ασφάλεια και υγιεινή και σε  πολλά άλλα, σε χαμηλότερο κόστος και με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου.

architecture-bridge-infrastructure-434659
aerial-shot-architecture-bird-s-eye-view-2440013

Μεταφορές

Οι έξυπνες μεταφορές αποτελούν βασικό μιας έξυπνης πόλης. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες προσφέρουν καινοτόμες υπηρσίες που σχετίζονται με εναλλακτικά μοντέλα μεταφοράς και ελέγχου της κίνησης, μοντέλα που επιτρέπουν στους χρήστες να είναι καλύτερα ενημερωμένοι, πιο ασφαλείς και να χρησιμοποιούν έξυπνα το δίκτυο μεταφορών.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε μοντέλα για το πως οι αρχές μπορούν να διαχειριστούν τη δημόσια μεταφορά πιο αποτελεσματικά.